Педагогіка і психологія, профрозвиток

Психологія

Куратор: Хоменко Олена Анатоліївна, o.khomenko@kubg.edu.ua

розробила та впровадила навчальні модулі очної та дистанційної форми навчання.

 

Автор Назва модуля Кількість годин в сертифікаті
1 Хоменко О.А. “Психологія творчості в педагогічній діяльності” 20
2 Хоменко О.А. “Мотивація в діяльності освіті” 20
3 Хоменко О.А. “Керування емоціями і поведінкою в професійній діяльності”, 20
4 Хоменко О.А.  “Професійно-особистісне зростання педагогів” 20
5 Хоменко О.А. “Основи медіаграмотності” 20
6 Хоменко О.А. Розвиток емоційної сфери дітей дошкільного віку 20
7 Наумова В.Ю. Підвищення кваліфікації педагогічних працівників: організаційно-управлінський аспект 20
8 Наумова В.Ю. Педагогічна діагностика: технологія розробки тестових завдань і тестів” 20
9 Воробей С.Й. Атестація педагогічних працівників 10
10 Хоменко О.А. Психологічна допомога в процесі дистанційного навчання. 10

Тренінги (Модулі психолого-педагогічного напряму)

 •  Профілактика емоційного та професійного вигорання (тренінг): ознайомлення
  слухачів з поняттями емоційне та професійне вигорання, виявлення симптомів та
  розробка шляхів самодопомоги.
 •  Розвиток комунікативних компетентностей у педагогічних працівників
  (тренінг): опанування навичками ефективного міжособистісного спілкування та
 • Професійно-особистісне зростання педагогів (тренінг): актуалізація
  професійного потенціалу педагогів, визначення внутрішніх ресурсів  професійного
  зростання, формування професійної компетентності педагога
 •  Основи медіа грамотності (тренінг): формування у педагогічних працівників
  певних знань і умінь з основ медіаосвіти, медіапедагогіки та аудіовізуальної грамотності.
 •  Мотивація професійної діяльності педагога (тренінг): сприяти формуванню
  мотивації професійної діяльності сучасного педагога, активізувати внутрішні ресурси
  педагога до самореалізації у своїй професії, стимулювати бажання на підвищення свого
  професійного рівня та дослідити внутрішні психічні чинники, удосконалення методів і
  прийомів роботи.
 •  Тренінг керування емоціями й поведінкою у професійній діяльності: розвиток
  емоційної компетентності, досягнення усвідомленої гнучкості в управлінні власними
  емоційними реакціями та інших, що дозволяє впевнено рухатися в світі емоційного
  вибору, підвищення толерантності до невдач та невизначеності, конструктивне ставлення
  до помилок.