Склад кафедри

Воротникова Ірина Павлівна,  завідувачка кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент.  i.vorotnykova@kubg.edu.ua, E-портфоліо  

ІКТ в освіті, дистанційне навчання, математика, інформатика  

Сайт: Столичний центр відкритої освіти, Кафедра ПМОТ ІПО Університету Грінченка

Досвід роботи: вчитель математики та інформатики, методист Центру ІКТ, завідувач Центру дистанційного навчання, завідувач кафедри

Науковий керівник 6 регіональних експериментів з використання ІКТ в освіті (33 школи), авторка 80 друкованих праць, 9 з яких входять до міжнародних баз Scopus та Web of Science, 11 навчально-методичних посібників з питань дистанційного навчання та використання цифрових технологій в освіті.  Рецензент у 3 фахових виданнях, що публікують статті, які входять до міжнародних наукометричних баз. ResearchGate Profile, Google Scholar Profile, Науковці України Profile, ORCID ID:– https://orcid.org/0000-0003-1211-8885 Profile, Scopus Author ID: 57194525101– Profile, Publons: Profile

Реалізовані проєкти:

▪ з 2014  – теперішній час координатор дистанційного екстернату для учнів із неконтрольованої території України
▪ 2009- 2010 рр. Міжнародний українсько-польський проєкт « Лідери освітніх змін», координатор  в Луганській області (Варшава, Польща).
▪ 2004-2014 рр. „Intel. Освіта для майбутнього», регіональний тренер Луганської області.
▪ 2009-2011 рр. «Інтершкола. Створення єдиного освітнього інформаційного середовища», регіональний координатор проекту в Луганській області.

Учасниця міжнародних проектів:

 • IRnet, міжнародній програмі академічної мобільності – Міжнародній науково-дослідницькій мережі з вивчення та розробки нових технологій і методів для інноваційної педагогіки в галузі ІК Сьомої рамкової програми (FP7) Європейської Комісії в рамках програми дії Марії Кюрі IRSES (International Research Staff Exchange) (2016, 2017 р.);
 • Еразмус К2 «Модернізації педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» MOPED – №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP  (2018-2020 р.);
 • “DeDiMaMo” – Розвиток математичних компетентностей студентів за допомогою цифрового математичного моделювання», програми Eurasia, №  CPEA-ST-2019/10067, за фінансової підтримки Уряду Норвегії (з 2019 р.).

Брала участь у міжнародних стажуваннях:

 • “Державна політика реформування освіти” в IRA м. Лилль, Франція (2.09.2002-2.11.2002);
 • за проектом Irnet в Лісабонському університеті Луісіада, Лісабон, Португалія (13.01-29.01.2016 рік);
 • за проектом Irnet в Остравському університеті, Острава, Чехія, 72 години (1.05-29.05.2017 рік);
 • за проектом Irnet в Університеті Естремадури, Бадахос, Іспанія (02-23.03.2017 рік);
 • “Міжнародні проєкти: написання, аплікування, управління та звітність” Університет суспільних наук м. Лодзь, Польща (березень-серпень 2020 р)

Викладає 20 модулів за тематикою впровадження ІКТ в освіті та розвитку математичної компетентності для вчителів на курсах підвищення кваліфікації. Для магістрів денної форми «Менеджери електронного навчання» розробила навчальну програму та електронний навчальний курс  «Управління ІТ-інфраструктурою освітньої установи» (2017-2018 н.р.).

О.РудикРудик Олександр Борисович, доцент кафедри, кандидат фізико-математичних наук, доцент,o.rudyk@kubg.edu.ua, rudykob@gmail.com,тел. (097) 33 66 893

Інформатика, математика. програмування, вільно поширювальне програмне забезпечення 

Сайти: Київські учнівські олімпіади з інформатики, Київські учнівські олімпіади з інформаційних технологій і вивчення інформатики

Сфера особливих інтересів:

 •  логічно послідовне вивчення математики, ефективність методів розв’язування задач й стилю оформлення, зв’язок навчання математиці з розвитком мовлення;
 •  навчання інформатиці з використанням вільно поширюваного програмного забезпечення;
 •  навчання програмуванню з використанням мов програмування, актуальних для сучасної індустрії програмного забезпечення;
 •  спортивне (олімпіадне) програмування.

Досвід роботи:

 •  наукова робота в Інституті теоретичного фізики імені М.М. Боголюбова Академії наук України на посаді молодшого наукового працівника і наукового працівника з листопада 1984 року по травень 1995 року (моделювання біохімічних процесів, якісна теорія диференціальних рівнянь, статистична фізика, математична економіка);
 •  викладання математики й інформатики:
  серпень 1991 року — травень 1997 року — вчитель математики Українському фізико-математичному ліцеї Київського національного університету імені Тараса Шевченка (за
  сумісництвом);
  червень 1995 року — червень 2006 року, липень 2011 року —теперішній час — доцент Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка — викладання на курсах підвищення кваліфікації вчителів математики та інформатики;
  липень 2006 року — червень 2011 року — доцент Інституту суспільства Київського університету імені Бориса Грінченка —викладання вищої математики студентам спеціальності “Інформатика”, у тому числі за авторським посібником з грифом МОН “Початки алгебри, аналізу, аналітичної геометрії і теорії імовірностей” (Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005, 416 с.), складеним на основі конспектів занять в УФМЛ  у 1991-1997 роках ;
  з вересня 2000 року й донині — керівник гуртка “Прикладна математика”,
Сапсай Ірина Вікторівна, доцент кафедри, кандидат педагогічних наук, вчитель-методист, i.khovan@kubg.edu.ua

Фізика, STEM 

Досвід роботи: вчителька фізики, інформатики та астрономії, керівниця гуртка «3D моделювання»,  завідувач відділу фізики та астрономії КМАН, керівниця STEM напряму у закладі освіти, доцент кафедри.

Міжнародна  діяльність. Стажування

 •  в CERN teacher’s program, Женева, Швейцарія.
 • в Іnternational Center for Theoretical Physics, Трієст, Італія.
 •   “Ukrainian Bavarian Higher Education Day”, Вюрнцбург, Німеччина.
 •  Науковий конгрес «Scule der Yukunft – Chancen und Herausforderungen», Гете інститут, м. Київ, Україна.

Теми виступів з останніх конференцій:

 •  4th International NEPS Conference, Leibniz Institute for Educational Trajectories (LIfBi) Bamberg, Germany “Interest level of elementary school students in STEM as a component of educational
  process”(2019).
 •  Conference: Kontext- und Kultursensibel – Strategien Vergleichender Forschung Methodische und methodologische Fragen der Internationalen und Vergleichenden Erziehungswissenschaft At: DIPF – Frankfurt/Main, 5. – 6. Dezember Choosing scientific research approach in teaching STEM with the study of foreign languages (2019)

Реалізовані проєкти:

 • 2012-2014 підготовка учнів до телевізійної програми INTELLECT.UA з науковими проектами.
 • 2015 – 2017 запропонувала конструктивні поради і взяла участь у підготовці до видання «Фізика: підручники для загальноосвітніх шкіл» – 3 окремі державні підручники з фізики для 7 класів, 8 класів і 9 класів В.Г. Бар’яхтар та ін, за редакцією В.Г. Баряхтар і С.О. Довгий (Харків: «Ранок») опублікований відповідно у 2015, 2016 та 2017 роках. 
 • 2012-2014 підготовка учнів до телевізійної програми INTELLECT.UA з науковими проектами.
 • 2015 відкрито секцію «Оптика» у КМАН.
 • 2017 рецензент Quantel наукових проектів для заявників грантів.
 • 2019 відкрито літню школу з елементами STEM на базі НВК «Домінанта».

Публікації 

Понад 30 публікацій у фахових виданнях та наукових журналах, авторські програми спрямовані на всебічну підготовку обдарованої молоді до науково-дослідної діяльності у галузі природничих наук.

yakunin

Якунін Ярослав Юрійович, доцент кафедри, кандидат хімічних наук, y.yakunin@kubg.edu.ua 

Хімія, біологія, ІКТ, STEM

Е-портфоліо  (більш детальна інформація)

Сайт для вчителів хімії і біології

Закінчив Луганський державний педагогічний інститут імені Т.Г.Шевченка. Викладацьку діяльність розпочав з посади керівника гуртків «Юний хімік» і «Юний біолог» при Луганському міському будинку природи. Працював учителем хімії і біології у загальноосвітніх навчальних закладах Луганська, асистентом кафедр хімії Луганського державного педагогічного університету ім. Т.Г.Шевченка. Захистив кандидатську дисертацію зі спеціальності 02.00.03 – органічна хімія (Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна). Працював асистентом Національного фармацевтичного університету (м. Харків), викладачем хімії Європейського університету (м. Київ). 15 років працював у наукових лабораторіях органічного синтезу університетів Луганська, Харкова, Києва. Автор наукових статей у спеціалізованих хімічних виданнях. З 2008 року – співробітник  Інституту післядипломної  освіти Київського університету імені Бориса Грінченка. 

Коло професійних інтересів:

Науковий керівник дослідно-експериментальних робіт:  «Упровадження мультипрофільного навчання у ЗЗСО м. Києва»,  «Упровадження допрофільного навчання у ЗЗСО м. Києва».

Розробляє наукові і методичні напрями:

  • Упровадження змішаного навчання на курсах підвищення кваліфікації вчителів.
  • Підготовка вчителів біології і хімії до впровадження змішаного навчання у закладах загальної середньої освіти.
  • Методика викладання хімії у ЗЗСО.

Автор: наукових статей у спеціалізованих хімічних виданнях; науково-методичних статей у спеціалізованих педагогічних виданнях; підручника «Хімія. 11 клас. Рівень стандарту».

Заплатинський Василь Миронович,  доцент кафедри, кандидат с.- г. наук, доцентv.zaplatynskyi@kubg.edu.ua

Здоров’я, безпека та добробут; Захист України, педагогіка безпеки; теоретичні засади науки про безпеку, секьюрітологія, соціальна безпека; економіка безпеки; екологічна безпека та здоров’я людини; національна і міжнародна безпека та сталий розвиток суспільства.

Професійна та громадська діяльність:

 • Тренер та експерт. Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти 2019 – даний час
 • Член комісії. Науково-методична комісія МОН України з професійної освіти (за спеціалізаціями) (НМК 015) спеціальність 015 Професійна освіта. 2019 – даний час
 • Президент. Громадська організація «Академія безпеки та основ здоров’я»
 • 2005 – даний час
 • Член експертної групи із здоров’я, безпеки та добробуту. Наказ МОН від № 95 від 22.01.2021. 2021 – даний час
 • Член Institute for National and International Security (INIS).
 • Член наукової ради наукового збірника International Journal of Engineering and Safety Sciences (раніше Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Technika, Informatyka, Inżynieria Bezpieczeństwa, ще раніше: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie.), http://www.pneti.wnspt.ujd.edu.pl/radanaukowa.php, (Bazie danych o zawartosci polskich czasopism technicznych) з 2013 року по теперішній час
 • Член наукової ради наукового збірника AUSPICIA. https://vsers.cz/vedecky-casopis-auspicia/ (ERIH+), з 2016 року по теперішній час

Реалізовані проєкти:

 • У 1999 році провів першу в Україні вузівську студентську олімпіаду-конференцію з питань безпеки людини.
 • У 2000 році був обраний головою Дорадчої Ради з безпеки життєдіяльності людини Міністерства освіти України.
 • Брав участь у розробці Концепції освіти з безпеки життєдіяльності затвердженої Міністерством освіти і науки в 2001 році.
 • 2002 рік. Був засновником науково-методичної комісії з безпеки життєдіяльності науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. Очолював комісію протягом усього часу її існування з 2002 по 2007 рік,
 • Брав участь у розробці Державного стандарту середньої освіти – галузь «основи здоров’я». Був в числі трьох розробників всеукраїнської програми з предмету «основи здоров’я» для 5-9 класів. Бус співавтором підручника з основ здоров’я для 5 класу.
 • Був одним із засновників всеукраїнської студентської олімпіади з безпеки життєдіяльності у 2001 році, а також щорічно (2001-2012) брав участь в організації цієї олімпіади, був головою і членом журі.
 • Брав активну участь у розробці Галузевих стандартів і типових програм з безпеки життєдіяльності та цивільного захисту у 2002 році і в 2010-2011 роках.

Участь у міжнародних стажуваннях:

 • 2007 р. – Наукове стажування за грандом в Академії збройних сил ім. генерала Растіслава Мілана Штефаника Словацька республіка., Тривалість – 2 місяці.
 • 2008 – Наукове стажування за грандом в Академії збройних сил ім. генерала Растіслава Мілана Штефаника м. Ліптовський Мікулаш, Словацька республіка., Тривалість – 2 місяці.
 • 2011 – 2012 рр.. – Наукове стажування за грандом в Університету Матея Бела м. Банська Бистриця, Словацька республіка Тривалість – 8 місяців.
 • 2012 – 2013 рр. – Наукове стажування за грандом в Академії збройних сил ім. генерала Растіслава Мілана Штефаника в Ліптовському Мікулаші, Словацька республіка. Тривалість – 5 місяців.
 • 2014-2015 рр. Науковий гранд Вишеградського фонду тривалістю 2 семестри (9 місяців). місто Краків, Вища школа індивідуальної та колективної безпеки «Апейрон»

Публікації:

339 друкованих наукових та науково-методичних видань, у тому числі: підручники, посібники, монографії, словники, статті,  Державні та Галузеві стандарти освіти, всеукраїнські програми. Зокрема, був співавтором  розробки Державного стандарту середньої освіти – галузь «основи здоров’я» 2005 р.. Всеукраїнської програми з предмету «основи здоров’я» для 5-9 класів, 2005 р. підручника з основ здоров’я для 5 класу, 2005 рік.

Почесні звання та головні нагороди:

 • Почесний професор, польского ЗВО «Апейрон» сертифікат від 06.06.2013 року.
 • Нагороджений медаллю «Відмінник освіти України», Посвідчення № 282 від 11.05.2012.
 • Нагороджений медаллю Universities security management in Kosice. За розвиток науки з безпеки (For assisting the development of Universities and Security education in Slovakia). 11.10.2016
В.ГавронськийГавронський Вадим Володимирович, старший викладач кафедри, v.havronskyi@kubg.edu.ua
Фізика, астрономія, ІКТ в освіті, дистанційне навчання     Сайт для вчителів фізики і астрономії 
 • Закінчив Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького за спеціальністю «вчитель фізики та астрономії».
 •  Працював учителем у школах міста Києва, з 1991 року почав роботу в КМПІУВ і надалі обіймав посади методиста, старшого викладача, завідувача кафедри.
 •  Автор понад 40 шкільних навчально-методичних посібників, методичних рекомендацій, статей з фізики для вчителів та учнів щодо реалізації вимог навчальних програм з розвитку умінь та навичок школярів.
 •  Понад 30 років бере активну участь в організації та проведенні Всеукраїнських учнівських олімпіад з фізики та астрономії усіх рівнів, різноманітних конкурсів, турнірів тощо.
 •  Експерт Всеукраїнського банку незалежних експертів навчальної літератури.

Воробей Світлана Йосипівна,                                              старший викладач кафедри, s.vorobei@kubg.edu.ua

Біологія

 

Освіта
НПУ ім. М. Драгоманова 1995-2000рр. Спеціаліст. Вчитель географії, біології та основ екології
Досвід роботи

 • 2000-2002 -вчитель географії та біології СЗШ №169 Шевченківського району
  м. Києва
 •  2002-2008- вчитель біології, географії та економіки Вечірньої (змінної) школи
  №2 Подільського району
 • 2008-2016- заступник директора районного науково-методичного центру
  управління освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
 • 2016-2020 – директор районного науково-методичного центру управління
  освіти Подільської районної в місті Києві державної адміністрації
 •  2021- старший викладач кафедри природничо-математичної освіти та
  технологій ІПО КУ ім. Б.Грінченка
С.НазаровНазаров Сергій Іванович, старший викладач кафедри, s.nazarov@kubg.edu.ua
Трудове навчання, ІКТ, Захист України 
Наумова Вікторія Юріївна, старший викладач кафедри, v.naumova@kubg.edu.ua, особистий профіль у Facebook

Професійний розвиток, навчання дорослих

Модерація сторінками Facebook «Підвищення кваліфікації»,    “Кафедра природничо-математичної освіти і технологій

Консультує з питань:

 •  професійний розвиток педагогічних працівників в умовах інтеграції
  формальної, неформальної та інформальної освіти;
 •  різновиди сучасних методів візуалізації навчальної інформації;
 •  форми і методи роботи з питань попередження та протидії торгівлі людьми, зокрема дітьми, в закладах освіти;
 •  інструменти фасилітації на допомогу керівнику закладу освіти;
 •  відкриті електронні освітні ресурси для професійного зростання освітян.
  Наукова, науково-методична діяльність:
 • автор більше 50 публікацій з питань освіти.
  Участь у міжнародних проєктах:
 •  проєкт МОН України та Світового банку «Рівний доступ до якісної освіти в Україні» (2007 – 2009 рр.);
 •  проєкт «Громада, що навчається: трансформація конфліктів в Україні та Молдові через активну громадянську участь», організатор –DVV International (Інститут міжнародного співробітництва Німецької асоціації народних університетів) за підтримки Федерального міністерства закордонних справ Німеччини (2017 р.);
 •  проєкт «Поширення Національного механізму взаємодії суб’єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлі людьми, в Україні», організатор – Координатор проєктів ОБСЄ в Україні за фінансової підтримки Міністерства міжнародних справ Канади (2017 р. –теперішній час).
О.ОлексюкОлексюк Олена Андріївна, старший викладач кафедри, oa.oleksiuk@kubg.edu.ua
Е-портфоліо Сайт для вчителів математикиМатематика
Н.ЧанцеваЧанцева Ніна Іванівна, старший викладач кафедри, n.chantseva@kubg.edu.ua

Географія, економіка 

 • Закінчила географічний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка за спеціальністю: географія,     економічна географія.
 •  Має понад 40 друкованих праць, серед яких навчальні посібники і навчальні програми, рекомендовані МОН України та Вченою   радою Київського університету імені Бориса Грінченка.
 •   Член редколегії журналу МОН «Географія та економіка в рідній школі», експертної комісії ЗНО з географії УЦОЯО, член правління Київського відділу Українського географічного товариства.
 • Отримала сертифікат «Тренер з економіки НРЕО при Департаменті освіти США». В 2003 році пройшла стажування в США з методики викладання економіки.
І.ФілоненкоФілоненко Ірина Олександрівна, старший викладач кафедри, i.filonenko@kubg.edu.ua
Хімія, біологія, екологія, основи здоров’я, природознавство  Сайт для вчителів хімії
 • Закінчила Київський державний університет імені Тараса Шевченка
 • Працювала учителем хімії та біології, заступником директора школи з навчально-виховної роботи, методистом районного науково-методичного центру, головним редактором газети «Хімія. Шкільний світ».
 • З 2009 року працює в Інституті післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка.
 • Автор понад 30 навчально-методичних посібників, статей з методики навчання хімії.
 • Рецензент 4 підручників з хімії, що мають гриф МОН.
 • Опікується питаннями проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад з хімії та екології, турнірів юних хіміків.
 • Бере участь у проекті Департаменту освіти і науки міста Києва, ІПО Київського університету імені Бориса Грінченка та ТРК «Київ» «Відкритий урок 2020».
 • Розробила 11 модулів, з них 7 дистанційних.
Хоменко Олена АнатоліївнаХоменко
Олена Анатоліївна, старший викладач кафедри, практичний психолог-методист, вищої категорії,  o.khomenko@kubg.edu.ua, E-портфоліо                              Психологія

Більш детально (навчальна робота)

 • Методичний супровід практичних психологів ЗЗСО.
 • Консультації вчителів з питань психологічної просвіти всіх учасників навчально-виховного процесу та психологічного розвитку та корекції школярів.

Сертифікований тренер:

 • тренінг для підготовки тренерів за програмою для молоді «Захисти себе від ВІЛ»;
 •  тренінг для тренерів «Просвітницька робота з населенням з питань репродуктивного здоров’я і планування сім’»;
 •  тренінг для тренерів «Навички ефективної комунікації»; тренінг «Навички кризового консультування та розвитку психосоціальної стійкості до стресу у школярів»;
 •  тренінг для тренерів «Маршрут безпеки»

Рак Людмила Миколаївна, старший викладач кафедри, учитель-методист, відмінник освіти України,l.rak@kubg.edu.ua

Трудове навчання

 • Закінчила Київський технологічний інститут легкої промисловості в 1980 році за спеціальністю «інженер-технолог швейного виробництва». Викладацьку діяльність розпочала з посади майстра виробничого навчання (швейна справа) Міжшкільного навчально-виробничого комбінату Голосіівського району м. Києва.
 •  У 1989 році закінчила Київський державний педагогічний інститут ім. М. Горького і почала працювати учителем трудового навчання в СШ № 220 — 25 років безперервної роботи в одного закладі.
 •  Протягом 18 років обіймала посаду керівника районного методичного об’єднання учителів трудового навчання (обслуговуючи види праці) Голосіївського району.
 •  З 2007 по 2018 роки працювала головним редактором фахової газети «Трудове навчання» для вчителів трудового навчання та майстрів МНВК видавництва «Шкільний світ».
 •  З вересня 2018 р. посіла посаду методиста Навчально-методичного центру Інституту післядипломної педагогічної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, а з вересня 2019 р. — посаду старшого викладача (за суміщенням) кафедри природничо-математичної освіти і технологій ІПО КУ імені Бориса Грінченка.
 •  Автор, співавтор та упорядник 30-ти навчально-методичних посібників, 21 з яких мають гриф МОН; статей для вчителів трудового навчання у фахових виданнях: газеті «Трудове навчання» видавництва «Шкільний світ», науково-методичних журналах «Трудове навчання в школі» видавництва «Основа» та «Трудова підготовка в рідній школі» видавництва «Педагогічна преса»; співавтор підручника «Технології.10 (11) кл. Рівень стандарту» (рекомендований МОН України; видавництво «Ранок», 2019 р.), методичних рекомендацій для учителів щодо організації навчально-педагогічної діяльності.
 •  Понад 30 років — активний учасник в організації та проведенні Всеукраїнських учнівських олімпіад з трудового навчання усіх рівнів, різноманітних конкурсів тощо.
 •  Постійний член науково-методичної комісії з трудового навчання та креслення Науково-методичного центру МОН України.
 •  Організатор та координатор учителів трудового навчання м. Києва щодо підготовки вебінару до І Всеукраїнської інтернет-конференції «Дистанційні TECHNOлогії» — 2020 рік.

Герасимович Олена Миколаївна, викладач кафедри, o.gerasymovych@kubg.edu.ua

Математика, ІКТ у викладанні математики

Сайти: У світі математики,   Олімпіади та конкурси

Косик Вікторія Миколаївна, старший викладач кафедри, v.kosyk@kubg.edu.ua

Географія, економіка, ІКТ в освіті

Е-портфоліо (досвід роботи, освіта)

Директорка Центру освітнього консультування, освітня технологиня, авторка методик використання інноваційних засобів навчання в освіті, тренерка, розробниця положень про дистанційне навчання, електронні освітні ресурси, електронні підручники. Авторка посібників для вчителів географії з використання програмного засобу Mozabook (6-9 класи).
Уманець Валентина Омелянівна, старший викладач кафедри, v.umanets@kubg.edu.ua

Інформатика, хмарні сервіси Microsoft

сертифікований тренер Microsoft, учитель інформатики НВК №240 “Соціум” міста Києва