Підготовка до дистанційного навчання

Шановні колеги, до Вашої уваги представляємо ресурси Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка для надання допомоги вчителям, учням, батькам з питань дистанційного навчання

Посилання на сайт Департаменту освіти і науки м. Києва за категоріями

Матеріали кафедри:

Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії професійного зростання педагога : монографія /за наук. ред. І.П. Воротникової. — Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2022. — 256 с. ISBN 978-617-658-027-0 Покликання

Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи. Порадник. З досвіду роботи освітян міста Києва : навч.-метод. посіб. Упоряд.: Воротникова І.П,. Чайковська Н.В. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. 456 с. посилання

Дистанційне та змішане навчання в школі. Путівник /Упоряд. Воротникова І.П. К.: Київ. ун-т ім. Б. Грінченка. 2020. 48 с. посиланння

Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи. Порадник ІІ. З досвіду роботи освітян міста Києва: навч.метод посіб. упоряд. С.В.Івашньова, Н.М. Дика, К.О. Линьов, О.В. Хмельова-Токарєва, І.П.Воротникова; за заг.ред. М.Ф.Войцехівського, С.В.Івашньової, О.Г. Фіданян.-К.:Київ ун-т ім. Б. Грінченка, 2021.-420 с.Посилання 

 

Посилання на викладачів кафедри щодо роботи в умовах дистанційного навчання на різних предметах) 

Рекомендації до календарного планування в період січень-лютий 2021 р

Досвід вчителів:

Модулі з підготовки до дистанційного навчання та використання цифрових сервісів:

Автор Тема Години
1 Воротникова І.П. Організація та особливості змішаного навчання”  20
2 Воротникова І.П. Організація та особливості дистанційного навчання  20
3 Гавронський В.В. Організація навчання за технологією “Перевернутий клас”  20
4 Гавронський В.В. Як використовувати відео на уроці та в дистанційному навчанні  20
5 Воротникова І.П. “Контроль і оцінювання навчальної діяльності учнів в умовах дистанційного навчання” 30
6 Уманець В.О. Teams в організації освітнього процесу 30
7 Гавронський В.В. Онлайн сервіси для створення тестів і анкет  30
8 Сапсай І.В. Створення вправ та завдань для оцінювання навчальних досягнень 10
9 Рудик О.Б. Вимоги до навчально-методич­ного за­без­печення дистан­ційного та зміша­ного навчання інформатиці 30
10 Гавронський В.В. Комп’ютерні симуляції та методика їх використання під час навчання фізики 30
11 Якунін Я.Ю. Особливості дистанційного та змішаного навчання біології та хімії 10
12 Філоненко І.О. Особливості дистанційного та змішаного навчання хімії 20
13 Косик В.М. Організація дистанційного та змішаного навчання на уроках географії за допомогою програмного засобу Mozabook 30
14 Чанцева Н.І. Методика вивчення географії в умовах змішаного і дистанційного навчання 30
15 Рак Л.М. «Дистанційна та змішана форми викладання предметів «Трудове навчання» і «Технології» 20