Дистанційні модулі “Використання ІКТ в професійній діяльності”

Шановні колеги, викладачі кафедри розробили для Вас 23 модулі з питань використання ІКТ, запровадження дистанційного та змішаного навчання № Автор Назва модуля Кількість годин в сертифікаті 1 Воротникова І.П. “Організація та особливості змішаного навчання”  20

Read more

Підвищення кваліфікації вчителів математики

Куратори курсів підвищення кваліфікації вчителів математики: Олексюк Олена Андріївна, oa.oleksiuk@kubg.edu.ua Воротникова Ірина Павлівна , i.vorotnykova@kubg.edu.ua Дистанційні модулі для вчителів математики: № Автор Назва модуля Кількість годин в сертифікаті 1 Воротникова І.П. Використання динамічних моделей на

Read more

Розпочинаємо новий експеримент регіонального рівня

Шановні колеги, розпочинаємо експеримент регіонального рівня “Розбудова інформаційно–освітнього середовища закладу загальної середньої освіти на основі використання системи управління дистанційним навчанням” (Eddy.org.ua) Заявка експерименту  Програма експерименту  Можливості платформи та співпраця з ТОВ Інтерактивні системи навчання Форма

Read more

Науково-дослідна робота в експериментах регіонального рівня

«Модель столичного центру відкритої освіти в умовах розвитку інформаційного суспільства» у навчальних закладах Києва для забезпечення дослідно – експериментальної роботи Київського університету імені Бориса Грінченка та СЗШ №81 м. Києва” ( 2014-2021 рр.) Регіональний експеримент

Read more

Публікації викладачів кафедри 2020 р.

Дистанційне навчання: виклики, результати та перспективи. Порадник. З досвіду роботи освітян міста Києва : навч.-метод. посіб. Упоряд.: Воротникова І.П,. Чайковська Н.В. — К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2020. 456 с. посилання Дистанційне та

Read more