Створено новий дистанційний модуль

Пропонуємо новий дистанційний модуль Онлайн-інструмент European STEM School Label. Основні критерії викладання та планування STEM-освіти у навчальному закладі”

Автор: Ірина Вікторівна Сапсай, доцент кафедри природничо-математичної освіти і технологій Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, координатор STEM School Label.

У  модулі розглянуто як працювати з онлайн-інструментом European STEM School Label. Розглянуто різні критерії, що визначають STEM-школу. Описано, що таке стратегія STEM на шкільному рівні. Розписаний алгоритм, як розробити STEM-стратегію вашої школи за допомогою STEM School Label. Під час навчання Ви можете ознайомитись із онлайн-інструментом та спробуєте зробити новий імідж закладу освіти на національному та європейському рівнях шляхом узгодженої комунікаційної та розповсюджувальної діяльності на порталі European STEM School Label.

Всі модулі за STEM освіти

Leave a Reply