Новини нашого наукового життя. Кафедральна монографія

З радістю повідомляємо про випуск монографії “Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії професійного зростання педагога” до написання якої долучились фахівці кафедри природничо-математичної освіти і технологій та кафедри дошкільної та початкової освіти Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка та наші колеги з ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», Миколаївського обласного інституту післядипломної освіти.

Дистанційне та змішане навчання як засіб реалізації індивідуальної траєкторії професійного зростання педагога : монографія /за наук. ред. І.П. Воротникової. — Київ : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2022. — 256 с.
ISBN 978-617-658-027-0

Покликання

Автори:

 1. Бабкова Олена Олексіївна, доцентка кафедри дидактики та методик
  навчання природничо-математичних дисциплін КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», кандидатка педагогічних наук, zcm.2370@gmail.com, ORCID іD
  0000-0002-9214-8883.
 2. Васильченко Лілія Володимирівна, завідувачка кафедри дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», кандидатка педагогічних наук, доцентка, liliwasil@
  gmail.com, ORCID іD 0000-0002-5392-048X.
 3. Воротникова Ірина Павлівна, завідувачка кафедри природничо-математичної освіти і технологій Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка,
  кандидатка педагогічних наук, доцентка, i.vorotnykova@kubg.
  edu.ua, ORCID іD 0000-0003-1211-8885.
 4. Захар Ольга Германівна, заступниця директора з науково-педагогічної роботи Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидатка педагогічних наук,
  olgazakhar@moippo.mk.ua, ORCID іD 0000-0001-5405-095X.
 5. Кириченко Микола Олексійович, ректор ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, професор кафедри філософії і освіти дорослих, доктор філософії, член-кореспондент
  Національної академії наук вищої освіти України, kmoumo@
  gmail.com, ORCID іD 0000-0003-1756-9140.
 6. Кульбедюк Анастасія Юріївна, старша викладачка кафедри дошкільної та початкової освіти Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, a.kulbediuk@
  kubg.edu.ua, ORCID іD 0000-0002-4638-1465.
 7. Меленець Людмила Іванівна, завідувачка кафедри дошкільної та початкової освіти Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка педагогічних наук, l.melenets@kubg.edu.ua, ORCID іD 0000-0003-0246-2674.
 8. Наумова Вікторія Юріївна, старша викладачка кафедри природничо-математичної освіти і технологій Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка,
  v.naumova@kubg.edu.ua, ORCID іD 0000-0002-0114-4749.
 9. Олексюк Олена Андріївна, старша викладачка кафедри природничо-математичної освіти і технологій Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка,
  oa.oleksiuk@kubg.edu.ua, ORCID іD 0000-0002-9900-4903.
 10. Полюга Світлана Ігорівна, доцентка кафедри дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної
  освіти», кандидатка фізико-математичних наук, доцентка,veta9932@gmail.com, ORCID іD 0000-0001-9053-533X.
 11. Просіна Ольга Володимирівна, завідувачка кафедри філософії і освіти дорослих ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України, кандидатка педагогічних наук, доцентка,
  prosina.olga.v@gmail.com, ORCID іD 0000-0002-1243-6069.
 12. Рудик Олександр Борисович, доцент кафедри природничо-математичних дисциплін і технологій Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат фізико-математичних наук, доцент, rudykob@gmail.com, ORCID іD 0000-0003-3676-0688,
 13. Сапсай Ірина Вікторівна, доцентка кафедри природничо-математичної освіти і технологій Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка
  педагогічних наук, i.khovan@kubg.edu.ua, ORCID іD 0000-0002-7338-715X.
 14. Третяк Ольга Петрівна, доцентка кафедри дошкільної та початкової освіт Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка педагогічних наук, o.tretiak@kubg.edu.ua, ORCID іD 0000-0001-8473-3794.
 15. Фролов Дмитро Олександрович, старший викладач кафедри дидактики та методик навчання природничо-математичних дисциплін КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної
  педагогічної освіти», кандидат сільськогосподарських наук,f0968279387@gmail.com, ORCID іD 0000-0002-4539-9903.
 16. Хоменко Олена Анатоліївна, старша викладачка кафедри природничо-математичної освіти і технологій Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, o.khomenko@kubg.edu.ua, ORCID іD 0000-0003-3652-1898.
 17. Шацька Наталія Михайлівна, доцентка кафедри філософії та суспільно-гуманітарних дисциплін КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти», кандидатка педагогічних наук, nchac@ukr.net, ORCID іD /0000-0002-6482-8435.
 18. Щербина Вікторія Миколаївна, доцентка кафедри дошкільної та початкової освіти Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидатка політичних наук, v.shcherbyna@kubg.edu.ua, ORCID іD 0000-0003-0103-2197.
 19. Якунін Ярослав Юрійович, доцент кафедри природничо-математичної освіти і технологій Інституту післядипломної освіти Київського університету імені Бориса Грінченка, кандидат хімічних
  наук, y.yakunin@kubg.edu.ua, ORCID іD 0000-0001-5421-0546.

Монографія присвячена розгляду питань щодо неперервного професійного
розвитку педагогічних працівників в умовах інноваційних трансформацій післядипломної освіти та цифровізації суспільства. Висвітлено психолого-педагогічні аспекти запровадження дистанційних технологій для професійного розвитку вчителів. Акцентовано на впровадженні освітніх програм підвищення кваліфікації вчителів в умовах дистанційного та змішаного навчання та на результатах наукових розвідок щодо використання різних форм навчання у власній професійній діяльності.
Видання адресоване науковцям, аспірантам, слухачам післядипломної педагогічної освіти, педагогічним працівникам, викладачам та студентам закладів
вищої освіти, керівникам та педагогічним працівникам закладів загальної середньої освіти.